Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Предстоят обучения за управление на кризи

[post-views]
Предстоят обучения за управление на кризи

Ще се подготвят кадри не само от МО и МВР, но и от други ведомства, за да се подобри взаимодействието помежду им.

Деветата годишнина от акредитацията на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране на бедствия (CMDR COE) беше отбелязана неотдавна.

„Бедствията и авариите никога не могат да бъдат предвидени. Затова ние работим, за да сме в състояние да подготвим хората да действат правилно, когато възникне подобна кризисна ситуация. Нашата роля е да обучим хората, които вземат решения и нашите командири, за да могат да действат адекватно при възникването на бедствия и аварии“. Това каза директорът на Центъра полковник Орлин Николов. Той поясни, че се води статистика, какви обучения са били провеждани през годините и какви хора са били обучени по различните направления.

„Всичко това беше започнато още през 2010 г. с националното учение „Феникс“ в учебния комплекс „Чаралица“ и това се случи преди Центърът да бъде акредитиран и преди да бъде сертифициран. Именно от тогава датират нашите усилия да изградим способности в обучението и подготовката не само за военнослужещи, но и за всички цивилни, които са на разположение. Нашите курсове, мероприятия и работни групи и срещи, семинари и други събития, да бъдат отворени за абсолютно всички“, каза още директорът  на  CMDR COE.

Центърът работи много тясно с няколко държави – Гърция, Унгария, Румъния  и Полша, които са спонсориращи страни на това формирование на НАТО, базирано в София. Стана ясно, че се очаква да се присъединят и нови спонсориращи държави.

За тях всички продукти и практически изводи, които се правят, са безплатни като ноу хау и придобити аналитични способности, с реални възможности за прилагане в практически ситуации, в зависимост от конкретната необходимост. За всички останали има такса, която обаче е за всички останали.

„Това, което е характерно за нашия Център, защото вече придобихме значителен опит, е това, че излизаме от рамките на националното като мащаб на дейности и планиране на програми и работим усилено на оперативно-стратегическо ниво, извън регионалното, на ниво съюзници и Европейски съюз. Нашата цел е да привлечен и страните-партньори на НАТО, които да ги обучим и да наложим начина на управление на кризи и справяне с бедствия и аварии с натовските стандарти и натовските процедури, спазвайки разбира се и европейските процедури. Това е особено ценно, защото ние реално се явяваме мост между страните-членки на Алианса и страните, които все още са само партньори на НАТО. По този начин ние способстваме за по-бързата им интеграция в системата и приобщаването им към нашите редици“, каза още полковник Николов.

Той даде за успешен пример от работата на Центъра кризата с Covid-19, когато се създава Националният кризисен щаб и Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране на бедствия го подпомага активно.

„Това е най-същественият пример, с който аз наистина се гордея. С нашите анализи и работата в лабораторията ни, предвидихме точно как ще се развие самата криза. Дадохме и нашите препоръки и анализи на  Националният кризисен щаб и в началото те следваха стъпките, които предлагахме. В последствие ние останахме страната с най-малко ваксинирани хора. Това обаче е един от примерите, в който ние като Център се включихме много успешно. В  много от тези ситуации ние действаме веднага, след като възникне бедствието. Такива са случаите по Южното ни Черноморие, но и не само там. Опитваме се незабавно да анализираме ситуацията и да дадем поуките и препоръките, за да бъдем полезни и да се подобри цялата система на действие“, обясни полковник Николов

Центърът на НАТО не действа по време на самото бедствие или криза, а преди и след нея. Експертите се опитват да направят по-добри процедурите за реагиране в конкретната ситуация. „Работим с Министерския съвет и ще опитаме да направим нови обучения по устойчивост на управлението, за да подготвим не само Министерството на отбраната и МВР, но и другите министерства, за да си взаимодействат по-добре и да управляват кризите и бедствията“, добави полковник Орлин Николов.

Придобива се безценна експертиза с нисък дефицит

Министърът на отбраната Атанас Запрянов (тогава още в качеството си на заместник-министър на отбраната) посочи неотдавна,  че Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране на бедствия (CMDR COE) е един от водещите по борба с природни бедствия.

„Центърът дава експертиза не само за България, но и за НАТО. Той има място да се развива. Ще го попълваме с личен състав, тук няма толкова дефицит, колкото на други места“, каза още тогавашният заместник-министър Запрянов.

„През годините развитието на Центъра беше забележително. Можем да се гордеем с вашите постижения и международно признатата ви роля на организация, прилагаща добри практики в областта на управлението на кризи и реагирането при бедствия“, посочи още тогавашният заместник-министър на отбраната.

Той изтъкна нарастващия интерес към обученията и експертизата, които Центърът предоставя. „Оценявам разширяването на обхвата и фокуса във вашата дейност с разработването на новия пилотен курс по темите на когнитивната война, който още веднъж показа способността ви да сте адекватни на основните и възникващи въпроси за сигурността. Министерството на отбраната вярва в значимостта на този курс, особено във фокуса на усилията ни за противодействие на злонамереното външно влияние и дезинформацията“, заяви тогавашният заместник-министър на отбраната. Той благодари за това, че благодарение на усилията на Центъра, се гордеем, че имаме такава видима, високопоставена и значима организация на територията на България.

„Считам, че в бъдеще Центърът трябва да се съсредоточи върху устойчивостта и нарастването на капацитета за противодействие на хибридните инструменти и методи, включително когнитивни, за да предостави ключов принос към целите на възпирането на НАТО“, подчерта началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Венцислав Жеков

Най-ново

Единична публикация

Избрани