Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Европейският парламент прие реформиран Кодекс на шенгенските граници

[post-views]
От полунощ започна предизборната кампания за изборите за Европейски парламент през юни

Европейският парламент одобри днес реформиран Кодекс на шенгенските граници. Реформата бе приета с 311 гласа „за“, 267 гласа „против“ и 53 „въздържал се“ и има за цел да заздрави свободното движение в Шенгенското пространство, да направи правилата по-ясни и да намали броя на границите в зоната, по които временно е възстановен граничния контрол.

Съгласно новите правила страните от Шенгенското пространство ще могат да реагират на сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност, например свързани с тероризъм, организирана престъпност или внезапно неразрешено движение на граждани на трети страни в голям мащаб, като разрешат временен граничен контрол за максимален срок от две години с възможност за удължаване с още една година.

В случай на извънредна ситуация в областта на общественото здраве, която засяга едновременно няколко членове на зоната и излага на риск функционирането на цялото Шенгенско пространство, Комисията ще може да разрешава въвеждането на граничен контрол в няколко страни за период от шест месеца.

Преди да вземе решение за повторно въвеждане на граничен контрол, страната членка ще трябва да оцени ефективността, пропорционалността и страничните ефекти на такова решение, а след шест месеца ще трябва да изготви оценка на риска. Когато дадена страна е уведомила другите за намерението си да възстанови граничния контрол, Европейската комисия ще може да започне консултации между тази държава и нейните съседи.

За да се осигури съгласуван отговор на мащабни извънредни ситуации в областта на здравеопазването и въз основа на опита от пандемията от КОВИД-19, законът предвижда хармонизирани правила за влизане в ЕС от трети страни в такива ситуации. Този подход ще освободи от такива ограничения гражданите на ЕС и пребиваващите в ЕС, които се ползват от правото на свободно движение или правото им на пътуване се смята за съществено важно.

Като алтернатива на граничния контрол новите правила ще насърчават полицейско сътрудничество в граничните райони. Когато по време на съвместни патрули бъдат задържани граждани на трети страни с незаконен статут и има доказателства, че те са пристигнали директно от друга страна от ЕС, тези хора ще могат да бъдат прехвърлени в другата страна от ЕС, ако тя участва в съвместните патрули. По време на обсъжданията на законодателството евродепутатите успешно настояха за въвеждането на допълнителни гаранции при прехвърлянето на непълнолетни лица, чиито интереси трябва да бъдат взети предвид и от двете страни по прехвърлянето.

Реформата включва и разпоредби за ситуации, в които трети страни се опитват да използват миграцията като инструмент. Позовавайки се на определението за инструментализация в регламента за кризисните ситуации, тя определя процедурите, с които разполагат страните от Шенгенското пространство в такива ситуации, включително временно ограничаване или затваряне на гранични пунктове, като се зачитат правото на убежище и правото на свободно движение на гражданите на ЕС и дългосрочно пребиваващите лица.

Реформираният кодекс сега ще трябва да бъде официално одобрен и от Европейския съвет, след което ще влезе в сила 20 дни след като бъде публикуван в официалното издание на ЕС.

Източник: bta.bg

Най-ново

Единична публикация

Избрани