Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Философия

[post-views]
БИБЛИОТЕКА „100 КНИГИ…“

Философия

Айнщайн, Алберт и Фройд, Зигмунд (2022). Защо война? София: Парадигма.

Бенямин, Валтер (2022). Към критика на насилието. София: Критика и хуманизъм.

Вебер, Макс (2004). Протестантската етика и духът на капитализма. София: Просвета.

Вебер, Макс (2019). Генезис на западния рационализъм. София: Критика и хуманизъм.

Волтер, Франсоа (2016). Философски новели. София: Изток-Запад.

Гадамер, Ханс-Георг (2020). Истина и Метод. Основни черти на една философска херменевтика. София: Изток-Запад.

Денков, Димитър (2023). Немска класическа философия. София: Изток-Запад.

Кант, Имануел (1992). Антропология на прагматичното гледище. София: УИ „Св. Климент Охридски”.

Кант, Имануел (2013). Критика на чистия разум. София: Издателство на БАН ,,Проф. Марин Дринов“.

Кант, Имануел (2017). Лекции по логика. София: Изток-Запад.

Кант, Имануел (2022). Към вечния мир. Философски проект. София: Издателство на БАН ,,Проф. Марин Дринов“.

Лиотар, Жан-Франсоа (1996). Пост-модерната ситуация: Изложение за състоянието на съвременното знание. София: Наука и изкуство.

Лиотар, Жан-Франсоа (2021). Феноменологията. София: СОНМ.

Макиавели, Николо (2014). Владетелят. София: Изток-Запад.

Николов, Тони (2023). Има такава държава. Записки по българските кризи. Пловдив: Хермес.

Овехеро, Хосе (2020). Етиката на жестокостта. София: СОНМ.

Ортега-и-Гасет, Хосе (2019). Европа и идеята за нация. София: Колибри.

Русо, Жан-Жак (2021). За обществения договор. София: Лист.

Теохаров, Владимир (2017). Ницше, Хайдегер и християнската метафизика. София: УИ „Св. Климент Охридски”.

Фуко, Мишел (2016). Генеалогия на модерността. София: Изток-Запад.

Хайдегер, Мартин (2020). Битие и време. София: Изток-Запад.

Хегел, Георг (2010). Лекции по философия на религията. София: Изток-Запад.

Хегел, Георг (2011). Феноменология на духа. София: Изток-Запад.

Шопенхауер, Артур (1997). Светът като воля и представа. Том 1. София: УИ „Св. Климент Охридски”.

Шопенхауер, Артур (2000). Светът като воля и представа. Том 2. София: УИ „Св. Климент Охридски”.

Щайн, Едит (2020). Духовни съчинения. София: Фондация „Комунитас”.

Янакиев, Калин (2020). Метафизика на личността: Християнски перспективи. София: Фондация „Комунитас”.

Ясперс, Карл (1996). Духовната ситуация на времето. София: ЛИК.

Най-ново

Единична публикация

Избрани

No data was found