Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Одобрени са споразумения за приноса на страната ни във Фонд „ЕС за Украйна“

[post-views]
Одобрени са споразумения за приноса на страната ни във Фонд „ЕС за Украйна“

Със свое решение правителството одобри проект на Споразумение за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Фонд „ЕС за Украйна“ и Гаранционно споразумение между държавите членки и Европейската инвестиционна банка, подписано на 14 декември 2023 г. Двете споразумения се сключват във връзка с участието на страната ни във Фонд „ЕС за Украйна“, с гаранция в размер на 10 млн. евро. До тях се стигна, след като на свое заседание през октомври 2023 г. правителството одобри доклада на министъра на финансите за изразяване на намерение пред Европейската инвестиционна банка за участието на страната ни с този финансов принос.

Участието на България във Фонд „ЕС за Украйна“ ще позволи на страната ни чрез солидарното гарантиране, заедно с останалите държави членки на ЕС на операциите на ЕИБ, да подпомогне индиректно възстановяването и реконструкцията на Украйна. Ще допринесе за разгръщането на проекти от публичния и частния сектор за реконструкция на критична общинска инфраструктура и за подобряването на достъпа до финансиране за предприемачите в страната. Участието на България във Фонда ще бъде още едно потвърждение за силната ни ангажираност към подпомагане възстановяването и икономическото развитие на Украйна.

Доверителен Фонд „ЕС за Украйна“ е създаден в рамките на инициативата на Европейската инвестиционна банка „ЕС за Украйна“, стартирана през месец март 2023 г. в отговор на заключенията от заседанието на Европейският съвет от 15 декември 2022 г. Фондът има за цел да даде възможност на държавите членки на ЕС, Европейската комисия и други държави и донори да подкрепят чрез приноса си възстановяването на Украйна. В рамките на Фонда се финансират както проекти в публичния, така и в частния сектор, с основен фокус върху общинската инфраструктура – като училища и болници, транспортни мрежи, съоръжения за пречистване на вода и отпадни води, капацитет за цифрова и киберсигурност и подобрен достъп до финансиране за украинските предприемачи.

Подкрепата от Фонда дава възможност на ЕИБ да засили финансирането си за най¬спешните инфраструктурни нужди на Украйна и да помогне за поддържането на нейната икономика. Фондът ще служи като временно мостово решение, докато не станат налични по-дългосрочни мерки на ЕС и ще допълва съществуващите финансови инструменти на ЕС и други глобални инициативи в подкрепа на Украйна.

Източник: МС

Най-ново

Единична публикация

Избрани