Публично състезание

20161007-04868-0013

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА УСЛУГА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА ВОЕНЕН ТЕЛЕВИЗОНЕН КАНАЛ /ВТК/ ЧРЕЗ САТЕЛИТ И ИНТЕРНЕТ”

1. Документация (Публикувано на 07.10.2016 г.)

2. Решение (Публикувано на 07.10.2016 г.)

3. Обявление (Публикувано на 07.10.2016 г.)

4. Решениe за прекратяване (Публикувано на 31.10.2016 г.)

5. Информация при производство по обжалване (Публикувано на 10.11.2016 г.)

6. Решение (Публикувано на 18.01.2017 г.)

7. Определение на Върховния админисративен съд (Публикувано на 27.01.2017 г.)

8. Определение КЗК – АКТ- 438 – 27.04.2017 (Публикувано на 27.04.2017 г.)

9. Определение – ВАС (Публикувано на 14.06.2017 г.)

10. Уведомление до участниците съгласно чл. 53 ППЗОП за дата, час и място за отваряне на офертите (Публикувано на 27.06.2017 г.)

11. Протокол № 1 (Публикувано на 04.07.2017 г.)

12. Протокол № 2 (Публикувано на 04.08.2017 г.)

13. Съобщение за отваряне на ценови предложения (Публикувано на 04.08.2017 г.)

14. Протокол №3 (Публикувано на 09.08.2017 г.)

15. Решение (Публикувано на 10.08.2017 г.)

16. Договор (Публикувано на 28.08.2017 г.)