Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Подаване на сигнали до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – гр. София район "Триадица"  бул. "Витоша" № 18

Тел: 02/8119011

Тел: 02/8119033

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Информационен център на МО:

Декларации служители ИЦМО

Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от "Информационен център на МО" подадени през 2018 година

Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от "Информационен център на МО" подадени през  2019 година