Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Военен телевизионен канал” към “Информационен център на Министерството на отбраната”

[post-views]
Обява за набиране на кандидати за заемане на длъжността “главен специалист – звукорежисьор”
1. Обява   Изтегляне2. Длъжностна характеристика   Изтегляне3. Заявление по чл. 17, ал. 2   Изтегляне4. Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1   Изтегляне5. Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл   Изтегляне6. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт в отдел ВТК   Изтегляне7. Информация във връзка с провеждане на конкурс за конкурсната длъжност „главен експерт” в отдел „Военен телевизионен канал” към Информационен център на МО   Изтегляне8. Резултати от първия етап от конкурсната процедура  Изтегляне9. Класиране на участниците в проведения конкурс за длъжността: „Главен експерт“, в Отдел ,,Военен телевизионен канал“  Изтегляне

Най-ново

Единична публикация

Избрани