Информационен център на Министерство на oтбраната

Изменя се Наредбата за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната

Кабинетът ще предложи 1,85 % от БВП за отбрана през 2023 г.

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната, приета с ПМС № 132 от 06.06.2008 г.

Изменението и допълнението на Наредбата касае начина на обновяване на съхраняваните във Въоръжените сили ведомствени военновременни запаси, представляващи въоръжение и боеприпаси. Освен чрез закупуване на въоръжение и боеприпаси при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му обновяването на запасите от тях да може да се извършва и чрез замяна на наличните с новопроизведени такива.

Обновяването чрез замяна да се извършва от държавни публични предприятия след възлагане от Министерския съвет по реда на чл. 7, ал. 1 от Закона за публичните предприятия.

Източник: МС

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top